VIHISISHI

      2 Comments on VIHISISHI

VIHISISHI

Haya ni maneno ya mshangao au ya kutoa hisia za ndani za mhusika. Vihishi huishia kwa alama (!)

AINA ZA VIHISISHI 

  1. Vya huzuni: kwa mfano, salale!
  2. Vya furaha/pongezi: kwa mfano, hongera!, Hoyee!
  3. Vya mshtuko: kwa mfano, Ala! Ebo! 
  4. Vya kukubali/kuafiki: kwa mfano, Hewaa! Haswa! Naam!
  5. Vya kutokuwa na uhakika: kwa mfano, Eti/Ati!

MAREJELEO

  1. Kimani Njogu na Dorothy K. Nganje, kiswahili kwa vyuo vya ualimu: Jomo Kenyatta Foundation 2006

2 thoughts on “VIHISISHI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *