MTUME MUHAMMAD

      3 Comments on MTUME MUHAMMAD

Naanda kumswalia, kipendi chetu sharifu
Mtume wetu nabia, kwa furaha namsifu
Mahaba yameningia, shahidi yangu raufu

Mtukufu wa daraja, mola amemteua
Mbora wa wote waja, sote tunamtambua
Sifa zake nazitaja, ili tupate zijua

Swifa zake ni sufufu,si mbili wala si moja
Alichukia uchafu, hiyo ni ya kwanda hoja
‘lihimiza unadhifu, kwenye hadithi ‘metaja

Kwa cheo alichonacho , Mola alimtukuza
Na hakuwa na kijicho , ya watu kufwatiliza
Kidogo ajaliwacho, chali kimtosheleza

Alipenda mafakiri , na huku akiwalisha
Na mambo yalo mazuri , Tumwa ‘likiwaonyesha
Kwa kuwa ndie muniri , nuru aliipitisha

Alijali ujirani ,na vyema kuuamili
Na kwa yake ihsani ,tumwa aliukubali
Kwa maneno ya mbinguni ,Kupitia jibrili

Alipenda mayatima, kichwani ‘kiwapapasa
‘liwaonea huruma, katu hakuwanyanyasa
Basi nasi wake umma, kuwalea yatupasa

Upole yake huluka ,hakuwa mwenye ghadhabu
Kote kote ‘lisifika, wengine pia waarabu
Alimpenda rabuka , na kumuita habibu

Mtume wetu sharifu, tabia yake hariri
Alikuwa mwaminifu, ‘kiweka za watu siri
‘Limkabidhi bila hofu, hata wale makafiri

Alikichukia sana, tabia watu kuteta
Na ile ya kupigana, na kuvieneza vita
Familia kutengana, na kizazi kukikata

Sifa za wetu nabia, katu hazina mithali
Ni mbora wa dunia, kipenzi chake jalali
Sisi ametuachia, dini nzuri na aali

Mtukufu huyu bwana, kihaki tumpendeni
Tufuate zake sunna, pia tumswalieni
Ili kesho kwenye janna, tuweni naye pembeni

Hapa kikomo naweka, muda umesonga sana
Sijamaliza hakika, kumpa sifa nabina
Jina langu farshika, kwaherini waungwana

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 68 other subscribers

About Farwat Shariff

Farwata ambaye kwamba anatumia lakabu ya ashiki wa kiswahili katika uandishi wake ni kwa sasa hivi mwanafunzi wa somo la uchumi anayeishi Mombasa, Kenya. Aidha ni mjasiriamali, malenga na mwandishi wa kiswahili anayependa na aghlabu huandika kuhusu mambo yanayotokea na kuathiri jamii. Kuandika ni faraja yangu! Watu kuburudika na uandishi wangu ni furaha yangu❤

3 thoughts on “MTUME MUHAMMAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *