NINAWAVALISHA TAJI

      No Comments on NINAWAVALISHA TAJI

Ninawavalisha taji, taji lilo la dhahabu
Waandishi wetu mbuji, waloandika vitabu
Walivyo navyo vipaji, hakika ni vya ajabu
Ninawavalisha taji, taji lilo la dhahabu

Nawavulia kofia, waandishi wetu aali
Vyema ‘metuandikia, vitabu aina mbali
Tena ninavisifia, vitamu kama asali
Ninawavalisha taji, taji lilo la dhahabu

Kianza na walibora, asifika duniani
Uandishi wake bora, asoujua ni nani
Kipaji chake chang’ara, mfano mwezi angani
Ninawavalisha taji, taji lilo la dhahabu

Mwengine Omari babu, gwiji sio masikhara
Vitamu vyake vitabu, hususan heri subira
Kuvisoma sio tabu, hata milioni mara
Nawavalisha taji, taji lilo la dhahabu

Na Mohamedi saidi, mwandishi wa utengano
Uandishi maridadi, mazuri yake maneno
‘kisoma utaburudi, pia ufungue meno
Ninawavalisha taji, taji lilo la dhahabu

Mwengine suleimani, kiu aloiandika
Mwandishi aso kifani, kote kote asifika
Vitabu vyake mwendani, kuvisoma hutochoka
Ninawavalisha taji, taji lilo la dhahabu

Na saidi Abdulla, vitabu vyake ni vingi
Mfano ulio aula, ni kisima cha giningi
Wasomaji hala hala, tuvisomeni Kwa wingi
Ninawavalisha taji, taji lilo la dhahabu

Hubaki kutabasamu, pia huwa furahani
Kiwaza riwaya tamu, za mwandishi wetu beni
Salamu toka kuzimu, huniacha taabani
Ninawavalisha taji, taji lilo la dhahabu

Ninampatia tuzo, mwandishi alo kigogo
Riwaya zenye mafunzo, katuandikia mbogo
Faida ni mzo mzo, kwenye vipuli vya figo
Ninawavalisha taji, taji lilo la dhahabu

Na rayya timami pia, nadhani twamtambuwa
Kweli ‘metuandikia, hadithi zilo muruwa
Siachi kuzisifia, ni tamu kama haluwa
Ninawavalisha taji, taji lilo la dhahabu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *