TAUBA

      No Comments on TAUBA

 

Bisimilahi raufu
Mola ulo mtukufu
Waja wako madhaifu
kwako tunakimbilia

Muumba mbingu na ardhi
Twakuomba yako radhi
Tumeacha ya faradhi
Haramuni twajitia

Ya rabbi twarudi kwako
Hatujui tuendako
Na adhabu zilioko
Latifu tuepushia

Na japo kughafilika
Hiyo Ni yetu huluka
Ila alosalimika
Ni yule anotubia

Haramu aina mbali
Tumezifanya halali
Twafanya bila kujali
Jamani twaangamia

Kwanza huo uzinifu
Na yalo mengi machafu
Twafanya bila ya hofu
Aya twazipuuzia

Mola wetu ya latifu
Kwenye qurani tukufu
Ametaja uzinifu
Katu kutokurubia

Pili Ni huo muziki
Kuuacha hatutaki
Wala hatuoni dhiki
Imani zinafifia

Na jambo lingine tena
Ni urongo twaunena
Hatumchi subhana
Ukweli twaukatalia

Wazazi kuwaheshimu
Pia imekuwa ngumu
Kwa sana twawashutumu
Ni vibaya nawambia

Na lingine Ni uizi
Nao pia ujambazi
Vijana mekosa kazi
Madhambini twajitia

Ni mengi mno maasi
Yametutawala insi
Tumkumbukeni qudusi
Kwake yeye kutubia

Jamani turudi nyuma
Tumuogope karima
Ili kwenye pepo njema
Raufu kuturidhia

Kwa dhati tutubieni
Si dhihaka jamanini
Usiku tusimameni
Ghafuri kumlilia

Tena tutieni nia
Madhambi kutorudia
tatupokea jalia
Na peponi kututia

Nimefikia khatima
Na sina budi kukoma
Ni ipi yangu isima
Farwa shariff nawambia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *